Preuzmite našu brošuru za više informacija - BROŠURA

Region

Region

Od samog nastanka kompanije, februara 2013. godine, ODM Collections se razvija, mijenja svoju organizaciju, modernizuje opremu i tehnologije i unapređuje procese i procedure rada u skladu sa zahtijevima tržišta i najnovijim trendovima collection industrije u svijetu.
Širimo svoje poslovanje, bazu klijenata i partnera izvan granica Srbije, uzimajući u obzir specifične potrebe lokalnih klijenata, kompleksnost portfolia potraživanja i sveukupan tržišni potencijal.
U 2016. godini osnovana je kompanija ODM Collections CG doo u Crnoj Gori, a u 2018. i kompanija ODM Collections doo u Crnoj Gori, koje posluju kao članice ODM Collections grupe. U planu je dalje proširenje, sa ciljem ostvarivanja snažnog prisustva na tržištu profesionalnog upravljanja potraživanjima u cijelom regionu.
8 marta 68a, 81000 Podgorica

+382 20 690 929
www.odmcollections.me
office@odmcollections.me

Dalmatinska 5, 11000 Beograd

+381 11 264 22 73
www.odmc.rs
office@odmc.rs

Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo

+387 33 821 841
www.odmc.ba
office@odmc.ba